ศึกมวยไทยลุมพินีTKO วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวทีมวยลุมพินี เวลา 16.00 น.

รู้ทางมวย กับ muay999.net

เนื้อตัว + ฟอร์มหลัง

ศึกมวยไทยลุมพินีTKO
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
เวทีมวยลุมพินี เวลา 16.00 น.

คู่ที่1
🔴เพชรแซมซั่น เพชรหนองบัว พิกัด 101 ชั่งได้ 101.4 ลด 0.4
🔵เพชรบ้านแขก ต.หมอศรี พิกัด 101 ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่2
🔴ออมสิน ส.จุลเสน พิกัด 126 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵เพชรศักดา ศิษย์เจ๊รส พิกัด 126 ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่3
🔴เพชรอัศวิน ศิษย์สารวัตรเสือ พิกัด 124 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵เพชร เพชรบัญชา พิกัด 124 ชั่งได้ 123.2 ขาด 0.8

คู่ที่4
🔴ทอง แฟร์เท็กซ์ พิกัด 140 ชั่งได้ 139.6 ขาด 0.4
🔵แปดแสนเล็ก ราชานนท์ พิกัด 140 ชั่งได้ตามพิกัด