ศึกจ้าวมวยไทย วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เวลา 12.15 น.

รู้ทางมวย กับ muay999.net

เนื้อตัว + ฟอร์มหลัง

ศึกจ้าวมวยไทย
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เวลา 12.15 น.

คู่ที่1
🔴เพื่อไทย พ.พนมพร พิกัด 129 ชั่งได้ 129.2 ลด 0.2
🔵เพชรเมืองช้าง ศิษย์เชฟบุญธรรม พิกัด 129 ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่2
🔴เพชรสมหวัง ยามาฮ่าสปอร์ต พิกัด 130 ชั่งได้ 129.8 ขาด 0.2
🔵เด่นสยาม ศักดิ์วิเชียร พิกัด 130 ชั่งได้ 131.8 ลด 1.8

คู่ที่3
🔴ยอดวิทยา ศิริลักษณ์มวยไทย พิกัด 118 ชั่งได้ 118.2 ลด 0.2
🔵กุมารเงิน จิตรเมืองนนท์ พิกัด 118 ชั่งได้ 118.6 ลด 0.6

คู่ที่4
🔴โจเซฟ พุ่มพันธุ์ม่วง พิกัด 100 ชั่งได้ 101.2 ลด 1.2
🔵เหลี่ยมเพชร ท.เมืองหลังสวน พิกัด 100 ชั่งได้ 100.6 ลด 0.6